225. המקהלה בחג העשרים

חטיבה/תת חטיבה/סדרה
Media name
10423_225. המקהלה בחג העשרים.JPG