222. בבית האריזה מצטלמים לתערוכת חג העשרים

חטיבה/תת חטיבה/סדרה
Media name
10421_222. בבית האריזה מצטלמים לתערוכת חג העשרים.JPG