136. חג העשרים-מימין קדיש לוז, אז יו'ר הכנסת

חטיבה/תת חטיבה/סדרה
Media name
10401_136. חג העשרים-מימין קדיש לוז_ אז יו'ר הכנסת.JPG