126. ביקור אישים חשובים מצטלמים לתערוכת חג העשרים

חטיבה/תת חטיבה/סדרה
Media name
10391_126. ביקור אישים חשובים מצטלמים לתערוכת חג העשרים.JPG