123. תערוכת חג העשרים

חטיבה/תת חטיבה/סדרה
Media name
10388_123. תערוכת חג העשרים.JPG