99. מימין חיים רינגל, מרדכי לוונו, צבי אליאש מרגלית אדן ויהודית בן-אריה במפעל חוליות מצטלמים לתערוכת חג העשרים

Media name
10374_99. מימין חיים רינגל_ מרדכי לוונו_ צבי אליאש מרגלית אדן ויהודית בן-אריה במפעל חוליות מצטלמים לתערוכת חג העשרים.JPG