צילומי משפחות לחג החמישים 1990 צילם צבי אליאש-משפחות רינגל, קציר, בורשטיין

Media name
9761_צילומי משפחות לחג החמישים 1990 צילם צבי אליאש-משפחות רינגל_ קציר_ בורשטיין.jpg
Media name
9762_צילומי משפחות לחג החמישים 1990 צילם צבי אליאש-משפחות שהם_ לוי.jpg
Media name
9763_צילומי משפחות לחג החמישים 1990 צילם צבי אליאש-משפחות שלח_ גורן_ ברלוי_ גור אריה_ קידר_ בר.jpg
Media name
9764_צילומי משפחות לחג החמישים 1990 צילם צבי אליאש-משפחות ששון_ לוטנר ברומט.jpg
Media name
9765_צילומי משפחות לחג החמישים 1990 צילם צבי אליאש-משפחות תבור בחרך.jpg
Media name
9766_צילומי משפחות לחג החמישים 1990 צילם צבי אליאש-משפחת סביר.jpg
Media name
9767_צילומי משפחות לחג החמישים 1990 צילם צבי אליאש-משפחת שדה.jpg