צילומי משפחות לחג החמישים 1990 צילם צבי אליאש-משפחות איתני, טאוס, שולמית ב.ד

שנת מסמך מקורי (משנה)
1990
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
1994
חטיבה/תת חטיבה/סדרה
שם כותב מסמך / צלם / יוצר
Media name
9741_צילומי משפחות לחג החמישים 1990 צילם צבי אליאש-משפחות איתני_ טאוס_ שולמית ב.ד.jpg
Media name
9742_צילומי משפחות לחג החמישים 1990 צילם צבי אליאש-משפחות אליאש_ עמידור_ שפיר.jpg
Media name
9743_צילומי משפחות לחג החמישים 1990 צילם צבי אליאש-משפחות בן דוד_ פלד_ הורוביץ.jpg
Media name
9744_צילומי משפחות לחג החמישים 1990 צילם צבי אליאש-משפחות ברזני_ פינטו_ טל.jpg
Media name
9745_צילומי משפחות לחג החמישים 1990 צילם צבי אליאש-משפחות גדרון_ שלזינגר.jpg
Media name
9746_צילומי משפחות לחג החמישים 1990 צילם צבי אליאש-משפחות גוטפרוינד_ עמית_ פרינץ.jpg
Media name
9747_צילומי משפחות לחג החמישים 1990 צילם צבי אליאש-משפחות גל_ אגסי_ נחשוני.jpg
Media name
9748_צילומי משפחות לחג החמישים 1990 צילם צבי אליאש-משפחות דהאן_ בנישתי_ אלי גאוי_ חיים בר.jpg
Media name
9749_צילומי משפחות לחג החמישים 1990 צילם צבי אליאש-משפחות וינמן_ אנוליק.jpg
Media name
9750_צילומי משפחות לחג החמישים 1990 צילם צבי אליאש-משפחות זהבי_ הורנסקי_ ינאי_ רונן.jpg