מכתבו האחרון של רפי רייס בצ'כית 19.11.1944

שנת מסמך מקורי (משנה)
1940
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
1944
חטיבה/תת חטיבה/סדרה
Media name
8042_רפי רייס - מכתב אחרון בצכית 19.11.1944.png