העלאת עצמותיו של רפי רייס - משמר כבוד בכניסה לקיבוץ 1954

שנת מסמך מקורי (משנה)
1944
חטיבה/תת חטיבה/סדרה
Media name
8032_העלאת עצמותיו של רפי רייס - משמר כבוד בכניסה לקיבוץ 1954.jpg