בית הקברות בבנסקה ביטריצקה בסלובקיה הצלב על הקבר של רפי רייס הוחלף אחרי המלחמה במגן דוד

שנת מסמך מקורי (משנה)
1940
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
1944
חטיבה/תת חטיבה/סדרה
Media name
8030_בית הקברות בנובודניקי בסלובקיה הצלב על הקבר של רפי רייס הוחלף אחרי המלחמה במגן דוד .jpg