אזכרה בהר הרצל ביום השנה הראשון לרפי רייס מקריאה בינה רוזנברג, לידה יהודה קידר ולידו חיה סלע (ון סקסן) 1955

Media name
8028_אזכרה בהר הרצל ביום השנה הראשון לרפי רייס מקריאה בינה 1955 רוזנברג.jpg