רפי רייס - 70 להוצאתו להורג - 100 להולדתו

שנת מסמך מקורי (משנה)
2014
חטיבה/תת חטיבה/סדרה
Media name
8013_עדנה לשם - רפי רייס.jpg