אורית מנהלת מחלקת צינורות- פרידה מז'ילבר טויטו עם צאתו לפנסיה עם העובדים במפעל . אירית פורטנוי מזכירת מח' הזרקה אילון בחרך.

Media name
6172_אילון בחרך_ אורית שלזינגר_ אירית פורטנוי עם פועלים במפעל חוליות.jpg