הנחת אבן הפינה לבית הכנסת מורשת תמר יולי 2012

שנת מסמך מקורי (משנה)
2012
חטיבה/תת חטיבה/סדרה
Media name
5840_קלף בית הכנסת19.7.2012.JPG
Media name
5841_תזכורת לתכס הנחת אבן פינה 19.7.2012.JPG
Media name
5842_003.אייל שהם .הנחת אבן פינה לבית הכנסת.jpg
Media name
5843_19.7.2012 הזמנה לציבור.JPG
Media name
5844_הנחת אבן פינה לבית הכנסת איציק אתני070.jpg
Media name
5845_הנחת אבן פינה לבית הכנסת . אלה דר ודודו תבור וזמרת016.jpg
Media name
5846_הנחת אבן פינה לבית הכנסת . גדעון שלח043.jpg
Media name
5847_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 002.אייל שהם.jpg
Media name
5848_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 004.גאי סביר וחוף אדן.jpg
Media name
5849_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 005.jpg
Media name
5850_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 006.jpg
Media name
5851_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 007.jpg
Media name
5852_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 008.jpg
Media name
5853_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 009.jpg
Media name
5854_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 010.jpg
Media name
5859_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 015.אהרון ולנסי.jpg
Media name
5862_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 020.jpg
Media name
5863_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 021.אהרון ולנסי.jpg
Media name
5864_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 022.jpg
Media name
5865_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 023.jpg
Media name
5866_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 024.jpg
Media name
5867_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 025.jpg
Media name
5868_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 026.jpg
Media name
5871_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 029.jpg
Media name
5872_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 030.jpg
Media name
5873_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 031.jpg
Media name
5874_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 032.jpg
Media name
5875_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 033.jpg
Media name
5876_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 034.jpg
Media name
5877_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 035.jpg
Media name
5878_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 036.jpg
Media name
5879_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 037.jpg
Media name
5880_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 038.jpg
Media name
5881_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 039.jpg
Media name
5882_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 040.jpg
Media name
5887_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 047.jpg
Media name
5888_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 048.jpg
Media name
5889_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 049.jpg
Media name
5890_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 050.jpg
Media name
5891_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 051.jpg
Media name
5892_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 052.jpg
Media name
5893_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 053.jpg
Media name
5894_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 054.jpg
Media name
5897_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 057.jpg
Media name
5898_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 058.jpg
Media name
5901_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 061.jpg
Media name
5902_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 062.jpg
Media name
5903_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 063.jpg
Media name
5904_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 064.jpg
Media name
5905_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 065.jpg
Media name
5906_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 066.jpg
Media name
5907_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 067.jpg
Media name
5908_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 068.jpg
Media name
5909_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 071.jpg
Media name
5910_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 072.jpg
Media name
5911_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 073.jpg
Media name
5855_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 011.חיים הררי.jpg
Media name
5856_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 012.גאי סביר וחיים הררי.jpg
Media name
5857_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 013.דוד ביטון וריכי רינגוולד.jpg
Media name
5858_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 014.איציק איתני.jpg
Media name
5860_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 018דודו תבור ואלה דר.jpg
Media name
5861_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 019אלה דר ודודו תבור.jpg
Media name
5869_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 027.עינת הררי.jpg
Media name
5870_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 028.שר לשירותי דת מר.יעקוב מרגי.jpg
Media name
5883_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 042.גדעון שלח והמכובדים.jpg
Media name
5884_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 044.יסמין ענהאל_וחיים הררי.jpg
Media name
5885_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 045. גדעון שלח ואהרון ולנסי.jpg
Media name
5886_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 046.גדעון שלח ומר.יעקוב מרגי.jpg
Media name
5895_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 055. יוסף רינגוולד.jpg
Media name
5896_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 056. יוסף רינגוולד.jpg
Media name
5899_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 059דוד ביטון וגאי סביר.jpg
Media name
5900_הנחת אבן פינה לבית הכנסת 060.עינת והבנות שלה.jpg
Media name
5912_הנחת אבן פינה לבית הכנסת איציק אתני 069.jpg
Media name
5913_הנחת אבן פינה לבית הכנסת אלה דר ודודו תבור 017.jpg
Media name
5914_הנחת אבן פינה לבית הכנסת.גאי סביר 001.jpg
Media name
5915_הנחת אבן פינה לבית הכנסת.גדעון שלח_19.7.2012 041.jpg