חג העשרים וצילומי ענפים במשק - 1960 מס-2565

שנת מסמך מקורי (משנה)
1960
חטיבה/תת חטיבה/סדרה
Media name
2565_515.flv.mp4