מחיי הקיבוץ בשנים 1979-1980 מס-2487

אנשים
שנת מסמך מקורי (משנה)
1979
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
1980
Media name
2487_79-80.flv.mp4