הרחבה שלב ' תוכניות כבישים

מקום
שנת מסמך מקורי (משנה)
2010
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2016
שם כותב מסמך / צלם / יוצר
  • קיר מערבי