אגשח הנהלה 2009 - בחירות לוועד הנהלה – קבוץ שדה נחמיה (אגשח) יולי

שנת מסמך מקורי (משנה)
2009
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2009