העברת שכונת מתנדבים ינואר 2018

שנת מסמך מקורי (משנה)
2018
Media name
העברת שכונת מתנדבים ינואר 2018 .jpg