גדעון שלח - האי – מכתב לחברים 10.8.2010

שנת מסמך מקורי (משנה)
2010