וירה יעקובוביץ 1921 - 2019

שנת מסמך מקורי (משנה)
2019
Media name
_f5_f5_וירה יעקובוביץ צילם צבי אליאש - (כנראה ב 1980) 209.jpg