VI שדרוג תשתיות שלב ד' המשך

תיאור
רשימת תוכניות של פיתוח תשתיות מים, ביוב, חשמל ועוד בשנת 2014 נימצא בקומפקטוס 5 ב מדף 1
שנת מסמך מקורי (משנה)
2011
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2014
שם כותב מסמך / צלם / יוצר
  • קומפקטוס
  • 5
ב
  • 1