V שדרוג תשתיות

תיאור
רשימת תוכן של תכניות , חוזים, של שדרוג תשתיות מתחמים E,F שלב ז' ושלב ד' שנת 2014 נימסר על ידי שמרי דיאמנט
שנת מסמך מקורי (משנה)
2014
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2017
שם כותב מסמך / צלם / יוצר
  • קומפקטוס
  • 5
ב
  • 1