בחירות לוועד הנהלה של אג"מ 6.2019

תיאור
מכתב של שי זיו לציבור מבקש מועמדים לוועד הנהלת האג"ש ומוסר
על תחומי פעולה של חברי הועד
שנת מסמך מקורי (משנה)
2019
חטיבה/תת חטיבה/סדרה
  • קומפקטוס
  • 5
א
  • 3