שדרוג תשתיות היתר כבישים – גרמושקה 2010 ועוד

תיאור
שדרוג תשתיות היתר כבישים גרמושקה 2010 ועוד משנת 2008 עד 2015 רשימת תוכן במיכל
שנת מסמך מקורי (משנה)
2008
שנת מסמך מקורי (עד שנה)
2015
שם כותב מסמך / צלם / יוצר
  • קיר מזרחי