הריסת הבית ליד המקלט מתחת למועדון

מקום
שנת מסמך מקורי (משנה)
2017
שם כותב מסמך / צלם / יוצר
Media name
11994_Iהבית ליד המקלט מתחת למועדון לפני הריסה-WA0000.jpg
Media name
11993_הבית ליד המקלט מתחת למועדון לפני הריסה-wa0001.jpg
Media name
11992_הרסו את הבית ליד המקלט מתחת למועדון-wa0003.jpg
Media name
11991_הרסו את הבית ליד המקלט מתחת למועדון-wa0002.jpg
Media name
11990_הרסו את הבית ליד המקלט מתחת למועדון-wa0001.jpg
Media name
11989_הורסים הבית ליד המקלט מתחת למועדון-wa0004.jpg
Media name
11988_הורסים הבית ליד המקלט מתחת למועדון-wa0003.jpg
Media name
11987_הורסים הבית ליד המקלט מתחת למועדון-wa0002.jpg
Media name
11976_מקלט 5 סמוך לשכונת הוילות 4.jpg
Media name
11975_מקלט 5 סמוך לשכונת הוילות 3.jpg
Media name
11974_מקלט 5 סמוך לשכונת הוילות 2.jpg
Media name
11973_מקלט 5 סמוך לשכונת הוילות 1.jpg
Media name
11972_מקלט 4 ליד הנוקטה 4.jpg
Media name
11971_מקלט 4 ליד הנוקטה 3.jpg
Media name
11970_מקלט 4 ליד הנוקטה 2.jpg
Media name
11969_מקלט 4 ליד הנוקטה 1.jpg
Media name
11968_מקלט 2 ליד בתי ילדים 5.jpg
Media name
11967_מקלט 2 ליד בתי ילדים 4.jpg
Media name
11966_מקלט 2 ליד בתי ילדים 3.jpg
Media name
11965_מקלט 2 ליד בתי ילדים 2.jpg
Media name
11964_מקלט 2 ליד בתי ילדים 1.jpg
Media name
11927_מפרקים מקלט מספר5 4.jpg
Media name
11926_מפרקים מקלט מספר5 3.jpg
Media name
11925_מפרקים מקלט מספר5 2.jpg
Media name
11924_מפרקים מקלט מספר5 1.jpg