תכנית שטחים ציבוריים פתוחים בהרחבה ב' 2015

שנת מסמך מקורי (משנה)
2015