שנת ה 70 הכנת שלטים לשכונות 06

שנת מסמך מקורי (משנה)
2010
שם כותב מסמך / צלם / יוצר
Media name
5122_שנת ה 70 הכנת שלטים לשכונות 06.jpg
Media name
5123_שנת ה 70 הכנת שלטים לשכונות 08.jpg
Media name
5124_שנת ה 70 הכנת שלטים לשכונות 11.jpg
Media name
5125_שנת ה 70 הכנת שלטים לשכונות 12.jpg
Media name
5126_שנת ה 70 הכנת שלטים לשכונות 13.jpg
Media name
5127_שנת ה 70 הכנת שלטים לשכונות 14.jpg
Media name
5128_שנת ה 70 הכנת שלטים לשכונות 15.jpg
Media name
5129_שנת ה 70 הכנת שלטים לשכונות 16.jpg
Media name
5130_שנת ה 70 הכנת שלטים לשכונות 17.jpg
Media name
5131_שנת ה 70 הכנת שלטים לשכונות 18.jpg
Media name
5132_שנת ה 70 הכנת שלטים לשכונות 21.jpg
Media name
5133_שנת ה 70 הכנת שלטים לשכונות 22.jpg
Media name
5134_שנת ה 70 הכנת שלטים לשכונות 23.jpg
Media name
5135_שנת ה 70 הכנת שלטים לשכונות 24.jpg
Media name
5136_שנת ה 70 הכנת שלטים לשכונות 25.jpg
Media name
5137_שנת ה 70 הכנת שלטים לשכונות 26.jpg
Media name
5138_שנת ה 70 הכנת שלטים לשכונות 27.jpg
Media name
5139_שנת ה 70 הכנת שלטים לשכונות 492.jpg
Media name
5140_שנת ה 70 הכנת שלטים לשכונות 83.jpg
Media name
5141_שנת ה 70 הכנת שלטים לשכונות 84.jpg
Media name
5142_שנת ה 70 הכנת שלטים לשכונות 85.jpg
Media name
5143_שנת ה 70 הכנת שלטים לשכונות 86.jpg
Media name
5144_שנת ה 70 הכנת שלטים לשכונות 87.jpg
Media name
5145_שנת ה 70 הכנת שלטים לשכונות 88.jpg
Media name
5146_שנת ה 70 הכנת שלטים לשכונות 89.jpg
Media name
5147_שנת ה 70 הכנת שלטים לשכונות 90.jpg
Media name
5148_שנת ה 70 הכנת שלטים לשכונות 93.jpg
Media name
5149_שנת ה 70 הכנת שלטים לשכונות 94.jpg
Media name
5150_שנת ה 70 הכנת שלטים לשכונות 95.jpg
Media name
5151_שנת ה 70 הכנת שלטים לשכונות 96.jpg
Media name
5152_שנת ה 70 הכנת שלטים לשכונות 97.jpg
Media name
5153_שנת ה 70 הכנת שלטים לשכונות 98.jpg
Media name
5154_שנת ה 70 הכנת שלטים לשכונות 00.jpg
Media name
5155_שנת ה 70 הכנת שלטים לשכונות 01.jpg
Media name
5156_שנת ה 70 הכנת שלטים לשכונות 03.jpg
Media name
5157_שנת ה 70 הכנת שלטים לשכונות 04.jpg
Media name
5158_שנת ה 70 הכנת שלטים לשכונות 05.jpg