טו בשבט 2010 - הכנת שלטים לשכונות (חגיגות 70)

שנת מסמך מקורי (משנה)
2010
חטיבה/תת חטיבה/סדרה
Media name
4007_הכנת שלטים לשכונות טובשבט 2010 (27).jpg
Media name
4008_הכנת שלטים לשכונות טובשבט 2010 (28).jpg
Media name
4009_הכנת שלטים לשכונות טובשבט 2010 (29).jpg
Media name
4010_הכנת שלטים לשכונות טובשבט 2010 (30).jpg
Media name
4011_הכנת שלטים לשכונות טובשבט 2010 (31).jpg
Media name
4012_הכנת שלטים לשכונות טובשבט 2010 (32).jpg
Media name
4013_הכנת שלטים לשכונות טובשבט 2010 (33).jpg
Media name
4014_הכנת שלטים לשכונות טובשבט 2010 (34).jpg
Media name
4015_הכנת שלטים לשכונות טובשבט 2010 (35).jpg
Media name
4016_הכנת שלטים לשכונות טובשבט 2010 (36).jpg
Media name
4017_הכנת שלטים לשכונות טובשבט 2010.jpg
Media name
4060_הכנת שלטים לשכונות טובשבט 2010 (1).jpg
Media name
4061_הכנת שלטים לשכונות טובשבט 2010 (3).jpg
Media name
4062_הכנת שלטים לשכונות טובשבט 2010 (4).jpg
Media name
4063_הכנת שלטים לשכונות טובשבט 2010 (5).jpg
Media name
4064_הכנת שלטים לשכונות טובשבט 2010 (6).jpg
Media name
4065_הכנת שלטים לשכונות טובשבט 2010 (7).jpg
Media name
4066_הכנת שלטים לשכונות טובשבט 2010 (8).jpg
Media name
4067_הכנת שלטים לשכונות טובשבט 2010 (9).jpg
Media name
4068_הכנת שלטים לשכונות טובשבט 2010 (10).jpg
Media name
4069_הכנת שלטים לשכונות טובשבט 2010 (11).jpg
Media name
4070_הכנת שלטים לשכונות טובשבט 2010 (12).jpg
Media name
4071_הכנת שלטים לשכונות טובשבט 2010 (13).jpg
Media name
4072_הכנת שלטים לשכונות טובשבט 2010 (14).jpg
Media name
4073_הכנת שלטים לשכונות טובשבט 2010 (15).jpg
Media name
4074_הכנת שלטים לשכונות טובשבט 2010 (16).jpg
Media name
4075_הכנת שלטים לשכונות טובשבט 2010 (17).jpg
Media name
4076_הכנת שלטים לשכונות טובשבט 2010 (18).jpg
Media name
4077_הכנת שלטים לשכונות טובשבט 2010 (19).jpg
Media name
4078_הכנת שלטים לשכונות טובשבט 2010 (20).jpg
Media name
4079_הכנת שלטים לשכונות טובשבט 2010 (21).jpg
Media name
4080_הכנת שלטים לשכונות טובשבט 2010 (22).jpg
Media name
4081_הכנת שלטים לשכונות טובשבט 2010 (23).jpg
Media name
4082_הכנת שלטים לשכונות טובשבט 2010 (24).jpg
Media name
4083_הכנת שלטים לשכונות טובשבט 2010 (25).jpg
Media name
4084_הכנת שלטים לשכונות טובשבט 2010 (26).jpg